سوالات متداول

سی تی اسکن چیست؟

مشاهده پاسخ

به وسیله ی اشعه ایکس با چرخش دستگاه مخصوصی به نام دتکتور از بافت های درونی بدن تصویربرداری می کند. این روش تصویربرداری را سی تی اسکن می گویند.