ضمن تشکر از بازدید شما، خواهشمندیم به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان گذاشته تا با برطرف نمودن ایرادات و استفاده از پیشنهادات ارزشمند شما در جهت ارائه خدمات بهتر به هم‌میهنان عزیز بکوشیم.

انتقادات و پیشنهادات ارسالی از جانب شما، توسط مدیریت بررسی شده و در اسرع وقت نسبت به بهبود کیفیت مرکز تصویربرداری پزشکی تابش براساس انتقادات و پیشنهادات ارزنده شما اقدام خواهد شد.